Besox

Tijdelijke werkloosheid: elektronische controlekaart C3.2 op komst

11 september 2023

Elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet ten laatste vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand, een genummerde controlekaart C3.2 krijgen van de werkgever. Voor werknemers uit de bouwsector geldt deze verplichting vanaf de eerste dag van de maand. De werknemer moet het papieren controleformulier altijd bij zich hebben en correct invullen volgens de instructies. Op het einde van de maand waarin hij tijdelijk werkloos werd gesteld, bezorgt de werknemer de controlekaart aan zijn uitbetalingsinstelling zodat de werknemer zijn uitkeringen tijdelijke werkloosheid kan ontvangen.

De controlekaart was tot nu toe een papieren document, maar in de toekomst zal het mogelijk zijn om te opteren voor het gebruik van een elektronische controlekaart eC3.2. Hiervoor moet de werkgever deze mogelijkheid wel invoeren via een ondernemingscao, het arbeidsreglement of een individueel akkoord met de betrokken werknemers. De werknemer moet zich hiervoor registreren op de website van de sociale zekerheid of kan de eC32app downloaden.

Momenteel blijven de papieren controlekaarten C3.2 nog perfect geldig. Werkgevers en werknemers kunnen deze werkwijze bijgevolg verder blijven gebruiken.

Wij volgen dit uiteraard verder op en informeren je opnieuw mocht dit in de toekomst wijzigen.

Bron: Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en www.rva.be.

Categorie