Besox

Indexering met 2,16% voor bedienden PC 200 vanaf 1 januari 2019

8 januari 2019

In PC 200, het aanvullend paritair comité voor de bedienden, wordt de indexaanpassing van de lonen gebaseerd op het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het vorige jaar gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van 2 jaar geleden. Deze indexaanpassing gebeurt jaarlijks op 1 januari.

Op basis van deze berekening bedraagt de indexaanpassing 2,16% met ingang van 1 januari 2019.

De baremalonen en de reële lonen voor de bedienden van PC 200 zullen vanaf 1 januari 2019 dus met 2,16% verhoogd worden.

De jaarlijkse premie die aan de bedienden van PC 200 betaald wordt in de maand juni volgt ook deze indexering en zal hierdoor voor het jaar 2019 € 263,02 bedragen.

Tags