Besox

Indexering van 1,83% in PC 200 vanaf 1 januari 2018

9 januari 2018

De indexaanpassing van de lonen in PC 200, het aanvullend paritair comité voor de bedienden, is gebaseerd op het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het vorige jaar gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van 2 jaar geleden.

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de indexaanpassing in PC 200 hierdoor 1,83%.

De baremalonen en de reële lonen voor de bedienden van PC 200 zullen vanaf 1 januari 2018 dus met 1,83% verhoogd worden.

De jaarlijkse premie die aan de bedienden van PC 200 betaald wordt in de maand juni volgt ook deze indexering en zal hierdoor voor het jaar 2018 € 257,46 bedragen.