Besox

In december moet er voor sommige bedienden een afrekening vakantiegeld gebeuren

15 december 2020

Het aantal vakantiedagen waar een bediende recht op heeft, wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde en gelijkge­stelde dagen in het voorgaande jaar. Het aantal berekende vakantiedagen moet vervolgens geproratiseerd worden volgens het arbeidsregime waarin de bediende tewerkgesteld is op het ogenblik dat hij zijn vakantie opneemt. Wanneer een bediende zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert, heeft dit dan ook tot gevolg dat er meer vakantiedagen opgebouwd werden dan opgenomen kunnen worden.

Voor het recht op vakantie dat werd opgebouwd, maar niet kan worden opgenomen, moet uiteraard ook vakantiegeld worden betaald. Daarom moet, wanneer een bediende in de loop van het jaar zijn gemiddelde arbeidsduur vermindert, in december van dat jaar een afrekening van het vakantiegeld gebeuren, ook wel de decemberafrekening genoemd.

Deze afrekening bestaat uit het vakantiegeld berekend voor de opgebouwde vakantiedagen die niet konden opgenomen worden omwille van de vermindering in uren.