Besox

Heeft uw werknemer recht op gewaarborgd loon bij een ski-ongeval?

26 december 2018

In deze tijd van het jaar vertrekken veel Belgen voor een skivakantie naar de sneeuw.  Maar wat als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een ski-ongeval?

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wanneer een werknemer zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte of ongeval. Als werkgever bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan uw werknemer.

Een werknemer die arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een ski-ongeval zal dus in principe ook recht hebben op gewaarborgd loon te betalen door zijn werkgever.

Er zijn twee uitzonderingen waarbij u als werkgever niet verplicht zal zijn om gewaarborgd loon aan uw werknemer te betalen:

  • wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt is als gevolg van een zware fout van de werknemer. De wetgeving voorziet geen definitie van het begrip ‘zware fout’. Bijgevolg zal de rechter moeten oordelen of het al dan niet om een zware fout gaat. Bij een betwisting zal de werkgever het bewijs van de zware fout moeten leveren. Dit zou bijvoorbeeld ingeroepen kunnen worden bij een ski-ongeval in dronken toestand.
  • wanneer uw werknemer een ongeval heeft opgelopen heeft tijdens een sportcompetitie of –manifestatie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers om een loon in om het even welke vorm ontvangen.

Een werknemer die arbeidsongeschikt is door een ski-ongeval, zal dus meestal recht hebben op gewaarborgd loon, tenzij de werkgever kan bewijzen dat deze arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een zware fout van de werknemer.