Besox

De mogelijkheden van SWT in 2019-2020

21 mei 2019

In de Nationale Arbeidsraad werden op 23 april 2019 een aantal cao’s afgesloten omtrent SWT. Het algemeen stelsel van SWT, dat voor onbepaalde duur geldt, voorziet SWT vanaf 62 jaar. De loopbaanvereiste is momenteel 40 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt elk jaar met 1 loopbaanjaar opgetrokken om in 2024 op 40 jaar loopbaan uit te komen.

De recent afgesloten cao’s maken het de komende jaren nog steeds mogelijk om als werknemer met SWT te gaan op een jongere leeftijd. Via de afwijkende stelsels kan de werknemer ten vroegste vanaf 59 jaar met SWT gaan.

Voor werknemers die ontslagen worden in een onderneming die niet erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering verandert er voor de jaren 2019 en 2020 niets aan de voorwaarden ten opzichte van 2018.

De 4 bestaande, afwijkende stelsels blijven van toepassing vanaf 59 jaar:

  • SWT mits 33 jaar loopbaan (en 20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep of arbeidsongeschiktheid in de bouwsector);
  • SWT mits 35 jaar loopbaan (zwaar beroep);
  • SWT mits 40 jaar loopbaan (lange loopbaan);
  • SWT mits 35 jaar loopbaan (mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen).

Voor de eerste 3 stelsels geldt bovendien dat zij zelfs onveranderd worden verlengd tot 30 juni 2021. Vanaf 1 juli 2021 wordt de toegangsleeftijd voor deze 3 stelsels verhoogd tot 60 jaar.

Naast deze regelingen, die voortvloeien uit cao’s van de Nationale Arbeidsraad, moet worden opgemerkt dat de meeste stelsels pas effectief kunnen toegepast worden van zodra de regelingen ook op sectoraal niveau voorzien worden in sectorale cao’s.

In een onderneming die wel erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, wordt de minimumleeftijd als volgt opgetrokken:

  • 58 jaar van 1 januari 2019 tot 30 december 2019;
  • 59 jaar van 31 december 2019 tot 30 december 2020;
  • 60 jaar vanaf 31 december 2020.

Bron: www.cnt-nar.be.

Tags