Besox

Corona: nieuwe maatregelen vanaf 26 april 2021

4 mei 2021

Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werd gewijzigd door het ministerieel besluit van 24 april 2021. Op zondag 25 april 2021 werd het besluit gepubliceerd.

Het gaat onder meer om de volgende wijzigingen of nieuwe maatregelen:

1. Buiten opnieuw met tien mensen:

Vanaf maandag 26 april 2021 mogen mensen opnieuw buiten samen komen in groepen van maximaal 10 personen.

2. Heropening van niet-medische contactberoepen en opnieuw winkelen zonder afspraak

Vanaf maandag 26 april 2021 mogen winkeliers opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak (maximum 30 minuten). Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden: men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen mogen ook heropenen onder de verstrengde protocollen van vóór de Paaspauze. Kappers en barbiers mogen ook aan huis komen.

Onder niet-medische contactberoepen wordt verstaan:

  • kappers en barbiers;
  • schoonheidssalons;
  • bemande zonnebanken en zonnecentra;
  • niet-medische pedicurezaken;
  • nagelsalons;
  • massagesalons;
  • tatoeage-en piercingsalons.

3. Opstart pilootprojecten

Vanaf 26 april 2021 worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren (o.a. cultuur, events en sport) veilig van start kunnen gaan of de sluiting ervan in de toekomst kan voorkomen worden.

Bron: Ministerieel besluit van 24 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 25 april 2021.