Besox

BV-vrijstelling in steunzones in stroomversnelling

2 maart 2015

Met de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance werd een fiscale gunstmaatregel ingevoerd voor de ontwrichte zones. De ondernemingen die in deze zones investeren, kunnen voor de nieuw gecreëerde werkgelegenheid een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing toepassen. Het gedeelte van de bedrijfsvoorheffing dat niet moet worden doorgestort naar de fiscus werd vastgesteld op 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.

Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden, die verschillen naargelang de onderneming in deze context al dan niet wordt beschouwd als een KMO.

Deze maatregel kan tot op heden nog niet toegepast worden omdat de regeling in wetgeving omgezet moet worden. Bovendien moeten er ook nog samenwerkingsakkoorden met de Gewesten gesloten worden. Dit lijkt nu in een stroomversnelling te komen. Op 25 februari 2015 keurde de Kamercommissie Financiën het wetsontwerp over de ontwrichte zones goed. Volgende week donderdag zal de plenaire vergadering over dit ontwerp stemmen. Daarna kan het samenwerkingsakkoord met de gewesten ondertekend worden en kan het KB dat de steunzones, waaronder Limburg en een deel van de Kempen, afbakent, worden gepubliceerd. Ten laatste eind april zou de maatregel in werking treden.

Wij houden u op de hoogte van de verdere evolutie

Bron: mondelinge vraag nr. P0259 van volksvertegenwoordiger Veerle Wouters van 5 februari 2015, Kamer, plenaire zitting, BV, nr. 54/030, p. 24 en www.veerlewouters.be.

 

Tags