Besox

Ziekteattest bij één dag arbeidsongeschiktheid

29 juni 2022

Recent werd aan de NAR advies gevraagd omtrent de vrijwillige terugkeer naar het werk van personen met gezondheidsproblemen, n.a.v. het federaal begrotingsakkoord van 19 oktober 2021. De NAR beperkt zijn advies van 1 juni 2022 tot de problematiek omtrent het voorleggen van een ziekteattest bij één dag arbeidsongeschiktheid.

In de ontwerpwetgeving wordt voorzien in een vrijstelling van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift voor een arbeidsongeschiktheid van één dag en dit maximaal driemaal per kalenderjaar. De werknemer dient de werkgever wel onmiddellijk op de hoogte te stellen op welk adres hij zal verblijven tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Zo is er wel nog een controle van de arbeidsongeschiktheid mogelijk.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen afwijken van deze regeling en wel een ziekteattest verplichten vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid. De afwijkende regeling moet voorzien worden in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement.

De NAR wenst zich vooralsnog niet uit te spreken over de bovenstaande maatregel, aangezien men van mening is dat deze kwestie in een ruimer verband moet worden besproken. Deze maatregel is dus tot op heden nog niet van toepassing; wijzigingen aan de maatregel zijn nog steeds mogelijk. Een aanvullend advies wordt ten vroegste eind september 2022 verwacht.

Bron: NAR-advies nr. 2.296 van 1 juni 2022 tot wijziging van de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift in geval van één dag arbeidsongeschiktheid.