Besox

Wist je dat de voorbije jaren reeds 2 op 3 bedrijven slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval?

27 januari 2023

Online ‘hacking’, ‘phishing’ of afpersing is vandaag de dag niet langer weg te denken uit ons dagelijks leven. Voornamelijk sinds de coronaperiode is er een enorme uplift van deze vorm van criminaliteit. Om het even wat tastbaarder te maken: de kans op een cyberaanval is vele malen groter dan de kans op het hebben van een auto-ongeval.

Straf toch?!

Voor welk soort bedrijven?

Cybercriminaliteit is een reële bedreiging voor elk bedrijf. Zowel voor groot als klein! Hoe snel heb je niet op een geïnfecteerde link geklikt, met alle gevolgen van dien!

Cybercriminelen ambiëren, persoonlijke gegevens te bemachtigen en deze te misbruiken. Het neemt niet weg dat het risico op een cyberaanval bij de ene onderneming groter is dan bij de andere.

Tot de grootste prooien behoren financiële instellingen, vastgoedmakelaars, verzekeraars, detailhandelaars, architecten en horecazaken…

Hoe lager de bescherming, hoe makkelijker het doelwit natuurlijk.

Een basisbescherming als belangrijke ‘to-do’:

De eerste stap is het afschermen en correct gebruiken van de data die je verzamelt. Dit zowel over klanten, medewerkers als leveranciers. Indien er een ‘datalek’ heeft plaatsgevonden ben je wetmatig verplicht dit aan de belanghebbenden mede te delen. Doe je dat niet, dan hangt je een zware boete boven het hoofd.

Een antivirus en een firewall met licentie zijn bijgevolg een goede start voor elk bedrijf. Zorg er ook voor dat ze altijd ‘up-to-date’ en ingeschakeld zijn.

Stap 2 is het houden van een ‘back-up’ van de gegevens. Een ideaal voorbeeld hier is het werken in ‘the cloud’. Na een aanval, kunnen de bestanden in hun oorspronkelijke staat via een expert worden hersteld.

IT specialisten kosten al snel heel wat geld. Om hieraan tegemoet te komen is een cyberverzekering de ideale oplossing. ‘Waarom?’ Hoor ik je denken, hierna enkele argumenten in een notendop.

De cyberverzekering, zijn waarborgen en troeven:

  • Het herstellen van een cyberaanval kan al snel 24u duren. Kortweg, 3 werkdagen met een gedwongen inactiviteit. Dit kan een volledige of gedeeltelijke inactiviteit behelzen, desondanks zorgt dit voor financiële verliezen, die zich vertalen in een gemiddelde kostprijs van 10 000 euro.

Met een cyberverzekering geniet je van dekking voor elk type aanval en ben je financieel beschermd tegen cybercriminelen.

  • Je kan bovendien 24 uur op 24 rekenen op bijstand van experten om je zo snel mogelijk terug op weg te helpen.
  • Herstellen van je e-reputatie: Een ondernemer heeft jaren nodig om zijn reputatie op te bouwen, maar een cyberaanval kan al die inspanningen in enkele minuten tenietdoen. Om je imago te herstellen, komt het erop aan de ‘slechte reclame’ zo snel mogelijk offline te krijgen.

Ontevreden relaties die jouw naam bezoedelen op sociale media, worden hierop aangesproken, en de ‘posts’ worden door de experten zo snel mogelijk weggehaald.

  • Aantasting van gegevens en programma’s
  • BA Cyber: indien gegevens van derden online komen, kunnen deze stappen ondernemen. De cyberverzekering zal ook mogelijke schadeclaims omtrent jouw aansprakelijkheid dekken.
  • Cyberafpersing

Conclusie:

De verzekering voor cyberrisico’s is nog niet gekend in de volksmond en betreft een relatief recente nieuwkomer. Toch kan geen enkel bedrijf die op ‘safe’ wil spelen er nog om heen.

Heeft u interesse? Neem alvast contact op via volgende link: verzekeringen@besox.be

Categorie

Tags