Besox

Wettelijke regeling mobiliteitsvergoeding (cash for car) loopt af eind 2020

15 december 2020

Door het systeem van de mobiliteitsvergoeding, ook wel cash for car genoemd, kon een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor meer loon met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. De bedoeling van deze regeling was onder meer om de werknemers aan te sporen te kiezen voor meer milieuvriendelijke vervoermiddelen.

De mobiliteitsvergoeding is niet onderworpen aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen, maar de werkgever is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd.

De mobiliteitsvergoeding vormt een belastbaar voordeel, dat gelijk is aan 4% van 6/7 van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen met een minimum van € 1.360.

Zoals we eerder al gemeld hebben, heeft het Grondwettelijk Hof in een arrest van donderdag 23 januari 2020 de wet tot invoering van de mobiliteitsvergoeding vernietigd.

Er werd wel bepaald dat de gevolgen van de wet gehandhaafd blijven tot nieuwe wetsbepalingen in werking treden en uiterlijk tot 31 december 2020.

Op dit moment is er echter nog steeds geen alternatieve wettelijke regeling in werking getreden, zodat het systeem van de mobiliteitsvergoeding vanaf 2021 meer dan waarschijnlijk niet meer toegepast zal kunnen worden. Tenzij u een alternatief voorziet, zullen de toegekende vergoedingen in het kader van de cash for car-regeling vanaf 2021 dus onderworpen worden aan de gewone RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Bron: Arrest nr. 11/2020 van 23 januari 2020 van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding.