Besox

Ook de fiscus verhoogt de maximale mobiliteitsvergoeding

7 mei 2020

In bepaalde bedrijfstakken waar de tewerkstellingsplaats variabel is, wordt de tijd van de verplaatsingen die de werknemers afleggen van en naar de werven vergoed met een mobiliteitsvergoeding.

Eerder lieten wij u al weten dat het wettelijk maximumbedrag om de mobiliteitsvergoeding vrij van RSZ-bijdragen te kunnen toekennen, zou verhogen van € 0,1316 naar € 0,1579 per kilometer. Dit nieuwe bedrag is voor de RSZ van toepassing met ingang van 1 mei 2020.

Op fiscaal vlak worden de mobiliteitsvergoedingen vrijgesteld van belastingen ten belope van 50%. De voorwaarde was wel dat de toegekende mobiliteitsvergoeding niet hoger was dan € 0,1316 per kilometer.

Intussen heeft de fiscus aangekondigd dat zij de sociale regeling gaat volgen. Vanaf 1 mei 2020 zal het fiscale maximumbedrag van de mobiliteitsvergoeding dus eveneens verhoogd worden tot € 0,1579 per kilometer.

Bron: Circulaire 2020/C/56 dd. 20.04.2020 over de fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding.