Besox

Mobiliteitsvergoeding vrij van RSZ: maximumbedrag stijgt vanaf 1 juli 2024

10 juni 2024

In sommige sectoren waar de tewerkstellingsplaats niet vast is bepaald, hebben de werknemers recht op een mobiliteitsvergoeding. Het gaat met andere woorden over werknemers die op werven werken en vaak onderweg zijn om op hun werkplaats te geraken. De tijd van de verplaatsing naar de werf wordt vergoed door de mobiliteitsvergoeding.

Op deze mobiliteitsvergoeding moeten geen RSZ-bijdragen worden betaald indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het systeem van de mobiliteitsvergoeding is voorzien in een sectorale cao. Dit is bijvoorbeeld het geval in de bouw (PC 124) en de sector van de elektriciens (PC 149.01);
  • het bedrag van de vergoeding mag een wettelijk bepaald maximumbedrag tussen de woonplaats en de werkplaats niet overschrijden.

Vanaf 1 juli 2024 verhoogt het maximumbedrag van € 0,1579 naar € 0,1929 per km.

Bron: Koninklijk besluit van 18 mei 2024 tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, c), van koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 28 mei 2024.

Categorie