Besox

Werknemer weg, maar toch nog feestdagen betalen?

12 november 2019

Stel dat uw werknemer vrijdag 8 november 2019 zijn laatste dag bij u werkt. Moet u dan de feestdag van 11 november 2019 nog betalen?

Dit hangt af hoelang deze werknemer voor u heeft gewerkt:

  • heeft de werknemer minder dan 15 dagen bij u gewerkt, dan dient u geen enkele feestdag na het einde van de arbeidsovereenkomst te betalen;
  • een werknemer die 15 dagen tot 1 maand ononderbroken (= zonder onderbreking die aan hem is toe te schrijven) bij u tewerkgesteld was, heeft recht op loon voor één feestdag die valt in de periode van 14 dagen volgend op het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • was de werknemer meer dan 1 maand ononderbroken in dienst, dan dient u alle feestdagen te betalen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Deze regels gelden ook bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk.

Arbeiders uit de bouw (PC 124) behouden het recht op loon voor de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar indien ze vallen binnen de 60 dagen na de datum van beëindiging van hun overeenkomst.

De werknemer verliest het recht op het loon voor de feestdag(en) na het einde van de arbeidsovereenkomst in de volgende gevallen:

  • indien hij zelf een einde aan zijn overeenkomst heeft gesteld, zonder dat er sprake was van een dringende reden in hoofde van de werkgever, tenzij dit gebeurde na een staking;
  • wanneer hij om dringende reden werd ontslagen;
  • wanneer hij bij een nieuwe werkgever begint te werken.

Bron: Artikel 14 van het K.B. van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Tags