Besox

Welke indexering mag u op 1 januari 2017 verwachten in PC 200?

13 december 2016

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex in het jaar voordien.

Op basis van de voorlopige prognoses van het federaal planbureau wordt er op
1 januari 2017 een indexering van 1,15% verwacht voor alle lonen van bedienden van PC 200.

Opgelet: het betreft hier wel nog een prognose op basis van de huidige economische situatie. Het definitieve indexpercentage kennen we pas eind december 2016, wanneer het gezondheidsindexcijfer voor december 2016 officieel bekend wordt gemaakt.