Besox

Wat met de groepsverzekering van uw medewerkers tijdens hun tijdelijke werkloosheid?

26 maart 2020

De ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen die België heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, heeft bij een groot aantal bedrijven geleid tot tijdelijke werkloosheid van de medewerkers.

Tijdelijke werkloosheid heeft tot gevolg dat naast de stopzetting van de uitbetaling van het loon ook de premies van de groepsverzekering stopgezet worden. Dit betekent concreet dat de risicodekkingen in de polis (invaliditeit, overlijden) vervallen.

Verzekeraars tonen solidariteit

Assuralia, de Belgische beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen heeft ondertussen hier ook een standpunt voor ingenomen. De maatschappijen zullen de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie, die de medewerkers genieten in het kader van een groepsverzekering, handhaven bij tijdelijke werkloosheid.

Werkgevers dienen dus de premies verder te betalen. Uitstel van betaling van de premies tot 30 september is eventueel mogelijk. Het is belangrijk dat de medewerkers de bescherming behouden bij invaliditeit, hospitalisatie of overlijden in deze onzekere dagen.

Hebt u vragen omtrent uw verzekeringen? Neem dan gerust contact op met uw dossierbeheerder!