Besox

Studentenarbeid van het eerste kwartaal 2023 in de zorg en achterstallige overlevingspensioenen worden uitgesloten als bestaansmiddel

11 september 2023

Om te bepalen of een kind nog ten laste is van zijn ouders of een ander persoon, moet rekening gehouden worden met bepaalde voorwaarden. Eén van die voorwaarden stelt dat de nettobestaansmiddelen van de kinderen tijdens het belastbaar tijdperk niet meer mogen bedragen dan een bepaalde bovengrens. Het bedrag van de nettobestaansmiddelen werd voor 2023 begrensd op € 3.820. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 5.520 in het geval van een alleenstaande ouder en tot € 7.010 voor een gehandicapt kind ten laste van een belastingplichtige die als alleenstaande wordt belast.

Studentenarbeid

Aangezien in de zorgsector werd beslist om de uren van studentenarbeid die gepresteerd zijn tijdens het eerste kwartaal van 2023 te neutraliseren, heeft de wet houdende diverse fiscale bepalingen bepaald dat het loon voor de uren van studentenarbeid in de zorg van het eerste kwartaal van 2023 niet meetelt als nettobestaansmiddelen van de studenten. Dit om tegen te gaan dat studentenarbeid in de zorgsector tot een verlies zou leiden van het belastingvoordeel voor het kind ten laste.

Overlevingspensioenen

In het geval één ouder of beide ouders overlijden, vervangt de wezenrente de gewone kinderbijslag. Sinds het aanslagjaar 2018 beschouwde men de overlevingspensioenen toegekend aan de wezen in de publieke sector en de wezenrenten niet meer als bestaansmiddel in de beoordeling of een persoon nog fiscaal ten laste kan zijn tot € 3.820 bruto per jaar. Als deze overlevingspensioenen aan wezen of wezenrenten door toedoen van de overheid of vanwege een geschil in een later jaar worden uitbetaald dan het jaar waarop ze betrekking hebben, worden ze wel in aanmerking genomen voor het bepalen van het bedrag van de bestaansmiddelen.

Om deze discriminatie voor te zijn, bepaalt de wet houdende diverse fiscale bepalingen dat, net zoals de achterstallige onderhoudsuitkeringen, de achterstallige overlevingspensioenen aan de wezen in de publieke sector en de wezenrenten niet langer in aanmerking worden genomen bij de berekening van de bestaansmiddelen van een kind ten laste. Deze maatregel reedt in werking vanaf het aanslagjaar 2022.

Bron: Wet van 31 juli 2023 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 23 augustus 2023.

Categorie