Besox

Voordelen alle aard: verwarming en elektriciteit nieuwe bedragen vanaf 2023

13 maart 2023

Wanneer een werkgever de kosten van verwarming en elektriciteit van zijn werknemers ten laste neemt, ontstaat er een voordeel alle aard.

Sinds 2022 kan dit voordeel alle aard enkel nog forfaitair worden geraamd wanneer de werkgever samen met het voordeel voor de tussenkomst in de verwarmings- en elektriciteitskosten ook de woning, waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt.

Ingevolge de jaarlijkse indexatie gelden vanaf 1 januari 2023 de volgende forfaitaire bedragen:

Verwarming:

  • leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € 2.330 per jaar;
  • anderen: € 1.050 per jaar;

Elektriciteit:

  • leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € 1.160 per jaar;
  • anderen: € 520 per jaar.

Wanneer de werkgever enkel tussenkomt in de kosten van verwarming en/of elektriciteit en niet ook de woning waarvoor het voordeel wordt verleend ter beschikking stelt, moet het voordeel dat voortvloeit uit het verstrekken van de verwarming en/of elektriciteit worden gewaardeerd tegen de werkelijke waarde.

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2024, www.fisconetplus.be.

Categorie