Besox

Fietsleasing: groen, gezond, functioneel én financieel aantrekkelijk!

13 april 2022

Fietsleasing is de laatste maanden niet uit de actualiteit geweest. Een recente studie toont aan dat 1/3 van alle werknemers in België geïnteresseerd is een fietsleasing via het werk. Ook de Vlaamse openbare besturen sprongen op de fietstrend met een fiscaalvriendelijke aanpassing in het verloningsbeleid. Maar hoe werkt fietsleasing nu? En wat zijn de voordelen voor werknemer en werkgever?

De salarisfiets

Een salarisfiets is een fiets die ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer en die via het salaris wordt betaald. De werkgever verwerft de fiets via aankoop of leasing en de werknemer kan de fiets gebruiken voor zowel woon-werkverkeer als privéverplaatsingen.

De populariteit van de salarisfiets is evident:

  1. Groen: het draagt rechtstreeks bij tot de CO2-neutraliteit van je bedrijf
  2. Financieel aantrekkelijk voor werkgever en werknemer (zie verder)
  3. Functioneel: een woon-werkafstand van 15 kilometer wordt overbrugbaar met de elektrische fiets
  4. Gezondheid: je medewerkers blijven in beweging

Wat is fietsleasing?

Fietsleasing is vergelijkbaar met een operationele autoleasing. Het bedrijf huurt een (elektrische) fiets met accessoires en een volledig dienstenpakket voor een bepaalde periode (meestal 36 maanden).

Bij zo’n fietsleasingspakket zijn jaarlijks onderhoud, herstellingen, schade-en diefstalverzekering en een pechbijstandsabonnement inbegrepen. Aan het eind van de fietsleasing kan de werknemer de fiets eventueel overnemen. Kortom, het is een all-inclusive pakket voor de fiets.

Fiscaal en parafiscaal

De salarisfiets – en dus ook fietsleasing – die regelmatig voor woon-werkverkeer wordt gebruikt, is vrijgesteld van RSZ-bijdragen voor de werknemer en van belasting (geen VAA voor de werknemer) .

Deze vrijstelling geldt ongeacht het type fiets: stadsfiets, mountainbike, racefiets, gewone elektrische fiets (tot 25 km/uur), de speed pedelec (tot 45 km/uur), … Steps, segways, hoverboards, enz komen echter niet in aanmerking omdat dit voortbewegingstoestellen zijn.

Aangezien er bij een fiets die regelmatig voor woon-werkverkeer gebruikt wordt geen voordeel van alle aard aangerekend wordt, kan de bijdrage van de werknemer niet in mindering gebracht worden van het voordeel van alle aard.

Soms wordt er gekozen voor een verlaging van het nettoloon. In dat geval is er langs de kant van de werknemer in principe weinig voordeel aangezien hij de volledige fiets financiert met zijn nettoloon. De werknemer betaalt immers voor een fiets die hij enkel mag gebruiken. De werknemer wordt, op het einde van het leasecontract, niet automatisch eigenaar van de fiets. Deze nadelige situatie kan enigszins gecompenseerd worden met een eigen bijdrage van de werkgever, of met een fietsvergoeding. Een fietsvergoeding is een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer, die vrijgesteld is van sociale bijdragen en belasting tot 0,25€ per kilometer. In veel sectoren is dergelijke fietsvergoeding zelfs verplicht. Het spreekt voor zich dat de fietsvergoeding evenzeer van toepassing is voor mensen die met de eigen fiets naar het werk gaan.

De werkgever en werknemer kunnen overeenkomen om het brutoloon te verlagen in ruil voor de bedrijfsfiets. De werknemer geeft dan een stukje van zijn brutoloon af. Let wel op dat wanneer u een werknemer aan het baremaloon betaalt deze werkwijze niet mogelijk is omdat u niet onder het baremaloon mag duiken. Een inhouding op het nettoloon is dan de enige manier om een eigen bijdrage van de werknemer te vragen. Een nadeel voor de werknemer is dat de werknemer sociale rechten opbouwt op een lager brutoloon. Zijn vakantiegeld en eindejaarspremie zullen ook iets lager liggen. Toeslagen worden ook op dit lagere loon berekend.

De berekening van de brutoloonruil gebeurt op een budgetneutrale manier voor de werkgever. We gaan niet zo maar het maandelijks leasebedrag aftrekken van het brutoloon: men houdt rekening met de besparing in de patronale bijdragen (RSZ ten laste van de werkgever), met het vakantiegeld alsook met de eindejaarspremie. Dus het bedrag dat maandelijks in mindering komt van het brutoloon van de werknemer zal lager liggen dan het leasebedrag.

Indien de sector het toelaat kan de werknemer ook opteren om een stuk van zijn eindejaarspremie in te ruilenvoor de bedrijfsfiets. Kijk de sectorale bepalingen zeker na! Die werkwijze heeft als voordeel dat er minder verlies is van sociale rechten.

Voordeel voor de werkgever

De werkgever betaalt geen patronale bijdragen (RSZ) op de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets.

De werkgeverstussenkomst voor de toekenning van een bedrijfsfiets is volledig aftrekbaar (100%) als beroepskost. Hieronder vallen ook andere kosten die door de werkgever specifiek zijn gemaakt of gedragen om het gebruik van de fiets aan te moedigen voor de woon-werkverplaatsingen, zoals:

de aankoop of leasing van een fiets en de toebehoren; onderhouds- of herstellingskosten van de fiets en van de toebehoren; het verbouwen, verwerven of bouwen van onroerend goed dat bestemd is voor het stallen van fietsen tijdens de werkuren; de installatie van zonnepanelen en laadpunten voor elektrische fietsen; kleedruimtes; …

Hoe start ik met een fietsplan?

Wil je meer informatie over een fietsplan? BESOX en JOULE geven op donderdag 12 mei om 14u een Webinar met informatie, praktische voorbeelden en tips/tricks rond fietsleasing.

Registreren voor de Webinar kan hier!