Besox

Voordeel van alle aard verwarming en/of elektriciteit: verduidelijking wijziging fiscale reglementering vanaf 2022

30 januari 2022

Wanneer een werkgever de kosten van verwarming en/of elektriciteit van zijn werknemers ten laste neemt, ontstaat er een voordeel van alle aard.

We lichtten in een eerder artikel reeds toe dat dit voordeel van alle aard vanaf 2022 enkel nog forfaitair geraamd mag worden wanneer de werkgever samen met dit voordeel ook de woning waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt. Wanneer de werkgever dus enkel tussenkomt in de kosten van verwarming en/of elektriciteit en niet ook de woning waarvoor het voordeel wordt verleend ter beschikking stelt, moet het voordeel dat voortvloeit uit het verstrekken van de verwarming en/of elektriciteit gewaardeerd worden tegen de werkelijke waarde.

Het koninklijk besluit voorziet dat de nieuwe regels van toepassing zijn op de voordelen die vanaf 1 januari 2022 worden verleend. De FOD Financiën liet ons echter weten dat de wetswijziging niet alleen geldt voor de nieuwe voordelen die vanaf 1 januari 2022 werden toegekend, maar ook voor de voordelen die reeds vóór die datum werden toegekend.