Besox

Indexeringscoëfficiënt kadastrale inkomens 2023

22 maart 2023

Wanneer de werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning, vermenigvuldigd met 2.

Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel in natura wel nog verhoogd met 2/3de.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. De FOD Financiën heeft intussen bevestigd dat de indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 2,0915 bedraagt voor inkomstenjaar 2023.

Voor inkomstenjaar 2022 bedroeg de indexeringscoëfficiënt 1,9084.

Opmerking: de RSZ baseert zich in principe op de vermoedelijke huurwaarde om het voordeel van een gratis woning te bepalen. Voor de raming van het voordeel in natura van de woning voor een conciërge baseert de RSZ zich wel op de forfaitaire raming van de fiscus.

Aangezien wij niet altijd op de hoogte zijn van het KI van een woning of van de concrete samenstelling van de bedragen die geboekt worden als voordeel van alle aard, vragen wij om ons zeker te contacteren indien deze wijziging gevolgen kan hebben voor de loonberekening van jullie onderneming.

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2024, www.fisconetplus.be.

Categorie