Besox

Voordeel alle aard terbeschikkingstelling woning: geïndexeerd KI 2021

19 februari 2021

Wanneer een werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard.

Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60e van het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning vermenigvuldigd met 2. Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel verhoogd met 2/3e.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor het inkomstenjaar 2021 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 1,8630.

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2022, BS 8 februari 2021.