Besox

Vlaanderen geeft tijdelijk extra termijn voor formaliteiten doelgroepvermindering mentors

2 juni 2020

Werkgevers die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest kunnen onder bepaalde voorwaarden een doelgroepvermindering voor mentors genieten wanneer zij een werknemer inschakelen om als mentor stages of opleidingen in hun onderneming te begeleiden.

De mentor moet dan instaan voor de opvolging van de stage of de opleiding van leerlingen, stagiairs of welbepaalde jongeren die behoren tot een specifieke doelgroep.

Om in aanmerking te komen voor deze doelgroepvermindering, moeten wel heel wat administratieve formaliteiten vervuld worden. Als gevolg van de coronacrisis kunnen werkgevers niet altijd tijdig de nodige documenten indienen.

Daarom heeft de Vlaamse overheid beslist om de werkgever hiervoor meer tijd te geven. De termijnen voor het indienen van de gegevens van mentoren, het opstellen en indienen van de mentorovereenkomst en het indienen van de eindverklaring die eindigden op 31 maart 2020 worden verlengd tot en met 30 juni 2020.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 maart 2020 en treedt buiten werking op 1 juli 2020.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19, B.S. 14 mei 2020.