Besox

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering wijzigt

28 december 2023

Wat?

De federale doelgroepvermindering kent aan werkgevers een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen gedurende 4 tot 16 kwartelen toe, indien zij bereid zijn om de arbeidsduur van het personeel te verminderen.

Zowel voltijdse werknemers als deeltijdse werknemers, van wie het loon moet worden aangepast wegens de invoering van de arbeidsduurvermindering, komen in aanmerking voor deze vermindering ingeval van een vermindering van de wekelijkse arbeidsduur.

De vermindering ingevolge de invoering van de vierdagenweek kan alleen toegepast worden voor voltijdse werknemers, niet voor deeltijdsen.

Nieuwe voorwaarde?

De doelgroepvermindering voor de deeltijdse werknemers wordt nu beperkt tot de werknemers die gemiddeld minimaal 28 uur per week werken.

Inwerkingtreding?

Deze nieuwe voorwaarde is van toepassing voor collectieve arbeidsduurverminderingen ingevoerd vanaf 1 november 2023.

Bron: Ontwerp van programmawet van 18 december 2023, Parl. St. 2022-23, nr. 3697/016.

Categorie