Besox

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: beperking vanaf 2024

14 november 2023

Tijdens de begrotingsopmaak in het voorjaar van 2023 nam de regering bijkomende besparingsmaatregelen die de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ treffen.

Op 31 oktober 2023 werd de wetgeving gepubliceerd die de doelgroepvermindering ‘eerste aanwervingen’ vanaf 1 januari 2024 beperkt:

1/ Het voordeel voor een eerste werknemer vermindert tot maximum 3.100 euro per kwartaal in plaats van het huidige maximum van 4.000 euro/kwartaal.

  • Het lagere maximum voor een eerste aanwerving is van toepassing op nieuwe aanwervingen vanaf 1 januari 2024, maar ook op alle lopende verminderingen voor een eerste aanwerving. Werkgevers die reeds genieten van een doelgroepvermindering 'eerste aanwerving' kunnen vanaf het eerste kwartaal 2024 hun voordeel verder toepassen voor onbepaalde duur. Het verminderingsbedrag is mogelijk wel beperkter (forfait van maximum 3.100 EUR per kwartaal bij volledige kwartaalprestaties).

2/ De verminderingen voor een 4e, 5e en 6e aanwerving verdwijnen. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2024 voor maximaal 3 aanwervingen een vermindering van patronale bijdragen genieten.

  • Het verdwijnen van de verminderingen voor een 4e, 5e of 6e aanwerving heeft geen impact op lopende verminderingen. De verminderingen aangevat uiterlijk 31 december 2023 blijven ongewijzigd verder lopen. De werkgever mag ze verder toepassen voor de resterende periode en volgens de bestaande regels en bedragen van toepassing op 31 december 2023.
  • Startende werkgevers die een bijkomende 4e, 5e of 6e aanwerving overwegen, doen er goed aan snel te handelen. Een bijkomende aanwerving gestart voor 1 januari 2024 kan mogelijk nog een recht op een doelgroepvermindering openen.

Hieronder vind je een overzichtstabel vanaf 1 januari 2024:

Overgangsregeling

Voor de reeds lopende verminderingen voor een vierde, vijfde en zesde werknemer wordt er een overgangsregeling voorzien. De werkgever die reeds vóór 1 januari 2024 genoot van de doelgroepvermindering voor de vierde, vijfde en zesde werknemer, kan voor de resterende duurtijd verder van deze regeling genieten, zoals deze van toepassing was op 31 december 2023.

Concreet gaat het om de volgende toepassing:

Werf je binnenkort dus een vierde, vijfde of zesde werknemer aan, doe dit dan vóór 1 januari 2024 zodat je nog van deze doelgroepvermindering kan genieten!

Bron: Koninklijk besluit van 13 november 2023 tot wijziging van artikel 16 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2022 (I), betreffende de

Categorie