Besox

Vlaams globalisatiemechanisme 2021: aanvraag tot en met 13 juni 2022

26 mei 2022

De Vlaamse regering heeft beslist om ook een corona globalisatiemechanisme in te voeren voor 2021. Dit betreft een extra premie voor financieel zeer zwaar getroffen ondernemingen.

Voorwaarden

Belangrijk om op te merken is dat eenmanszaken niet in aanmerking komen om een aanvraag in te dienen. Het moet gaan om ondernemingen met een rechtspersoonlijkheid die met een jaarrekening werken. Ondernemingen die pas in 2021 zijn opgestart, moeten geen neergelegde jaarrekening van 2019 en 2020 hebben.

Het moet gaan om ondernemingen die:

  • uiterlijk op 1 juli 2021 zijn opgestart;
  • op 1 juli 2021 een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een omzet (exclusief btw) van minstens
    € 600.000 hebben;
  • een omzetdaling van minstens 40% in het kalenderjaar 2021 én van minstens 60% in ten minste twee aparte kwartalen van het kalenderjaar 2021 ten aanzien van dezelfde periode in 2019 hebben;
  • niet gedekte vaste kosten in het kalenderjaar 2021 hebben.

Ondernemingen met een minimale omzet van € 50.000.000 in het kalenderjaar 2019 kunnen, onder bepaalde voorwaarden, steun aanvragen voor een bedrijfstak van de onderneming.

Steunpercentages

De steun bedraagt 10% van de omzet (exclusief btw), in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

De steun wordt beperkt tot maximaal 50% van de niet gedekte vaste kosten in het kalenderjaar 2021. De niet gedekte vaste kosten zijn het boekhoudkundig verlies dat berekend wordt analoog aan de resultaatberekening conform de code 9903 van de jaarrekening. Dit is het resultaat vóór aftrek van de belastingen.

Het maximale subsidiebedrag kan op de volgende twee manieren worden bepaald:

1. op basis van de verruimde tewerkstelling en de omzetdaling in het kalenderjaar 2021, overeenkomstig de volgende tabel:

2. op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling, de minimale omzet in de referentieperiode (kalenderjaar 2019) en de omzetdaling in het kalenderjaar 2021 overeenkomstig de volgende tabel:

De omzet in de referteperiode waarop het steunpercentage wordt toegepast, wordt beperkt tot 75% als de omzetdaling in het kalenderjaar 2021 lager is dan 70% en er geen drie kwartalen in het kalenderjaar 2021 zijn met een omzetdaling van minstens 60%.

De steun in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme 4 tot en met 11 en het terugbetaalbaar voorschot evenementensector oproep 2021 wordt in mindering gebracht van deze subsidie.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor het globalisatiemechanisme indienen kan tot en met 13 juni 2022 om 20u00. U kan hiervoor terecht op de website van VLAIO, waar de nodige documenten ter beschikking worden gesteld. Bij de aanvraag moeten ook een aantal bewijsstukken verplicht worden opgeladen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2022 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2021 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en www.vlaio.be.

Tags