Besox

Versoepeling studentenarbeid in de zorgsector in het 3de en het 4de kwartaal 2022

7 november 2022

Studenten zijn vrijgesteld van gewone RSZ-bijdragen voor een contingent dat momenteel maximum 475 uur per jaar bedraagt. De uren die studenten met een studentenovereenkomst presteren tijdens het 3de en het 4de kwartaal 2022 in de zorgsector worden geneutraliseerd en zullen dus niet in aanmerking komen voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uur.

De maatregel is van toepassing op werkgevers uit de zorgsector en deze zijn verspreid over verschillende types instellingen en organisaties.

Voor de private sector behoren de werkgevers uit de zorgsector tot de volgende paritaire comités:

  • PC 318 voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
  • PC 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten;
  • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten;
  • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
  • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
  • PC 322 voor de uitzendsector, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités.

Voor de openbare sector zijn dit de instellingen en diensten met de volgende NACE-codes:

86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Daarnaast geldt deze maatregel ook voor ook de private en openbare instellingen en centra die belast zijn met de contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Op 27 oktober 2022 werd de wetsaanpassing goedgekeurd in het parlement. De publicatie in het Belgisch Staatsblad moet wel nog gebeuren.

De RSZ vermeldt in de tussentijdse instructies reeds dat de Dimona-aangifte en student@work technisch aangepast worden om rekening te houden met deze neutralisatie voor de zorgsector.

Bron: Wetsontwerp houdende maatregelen ten behoeve van de personeelsschaarste in de zorgsector en administratieve instructies RSZ – 2022/3.