Besox

Verlenging tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 december 2021

7 oktober 2021

Het kernkabinet van de federale regering heeft de beslissing genomen om een aantal tijdelijke coronasteunmaatregelen te verlengen tot en met 31 december 2021. De regering kondigde tevens aan dat dit een laatste verlenging betreft en dat deze maatregelen definitief zullen aflopen op 31 december 2021.

De economische steunmaatregelen die zullen worden verlengd tot 31 december 2021 zijn:

  1. de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona;
  2. het enkelvoudige crisisoverbruggingsrecht voor alle sectoren vanaf een omzetdaling van 65%;
  3. een maandelijkse premie van € 25 voor leefloners, IGO en IVT;
  4. financiële steun voor de spoorwegsector (personen- en goederenvervoer);
  5. het behoud van het btw-tarief (6%) voor hydroalcoholische gels en maskers.

Tijdelijke werkloosheid overmacht

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona wordt dus nogmaals verlengd tot en met 31 december 2021. De tijdelijke werkloosheid kan tot dan als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona worden beschouwd op voorwaarde dat het gebrek aan werk in de onderneming een gevolg is van de coronacrisis.

Ook voor werknemers die voldoen aan onderstaande voorwaarden kan er tot 31 december 2021 tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd wegens overmacht:

  • quarantaineverplichting van de werknemer;
  • opvang van een minderjarig kind waarmee de werknemer samenwoont als gevolg van sluiting van de crèche, de school of het opvangcentrum door corona;
  • quarantaineverplichting van een minderjarig kind waarmee de werknemer samenwoont.

Formaliteiten

Een werknemer die een uitkeringsaanvraag moet indienen, kan daarvoor gebruik maken van het vereenvoudigd formulier C3.2-werknemer-corona. Dit formulier is terug te vinden op de website van de uitbetalingsinstellingen (vb. ABVV, ACLVB, ACV, HVW).

Er is tot 31 december 2021 dus geen verplichting om een controlekaart C3.2A af te leveren aan uw werknemers, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Dit geldt ook voor werknemers uit de bouwsector. Werkgevers uit die sector melden ons dat zij de controlekaarten C3.2A voor oktober via het Fonds ontvangen, maar hiermee moet dus niets gebeuren. Wellicht werden deze verstuurd omdat het lang onzeker was of de vereenvoudigde procedure verlengd zou worden.

De werkgever moet aan de RVA geen melding doen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Opgelet: dit geldt bijvoorbeeld niet voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. In dat geval moeten de mededelingen van de eerste effectieve werkloosheidsdag nog steeds naar de RVA worden verstuurd.

Indien nodig, kan de werkgever ook de regeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen gebruiken. Dan blijven de bestaande procedures gelden (vb. mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek, …).

Omvang uitkering

Tot en met 31 december 2021 kan de werknemer een uitkering genieten equivalent aan 70% van zijn gemiddelde begrensde loon (geplafonneerd tot € 2.840,84 per maand). Werknemers die tijdelijk werkloos zijn door overmacht krijgen aanvullend € 5,74 per dag. Deze vergoeding wordt door de RVA betaald.

Wat verder?

Alles wijst erop dat dit de laatste verlenging van de vereenvoudigde procedure zal zijn.

Voorziet u voor uw arbeiders nog geen toename van het werk of staat het gebrek aan werk niet (meer) in oorzakelijk verband met corona? Dan kan u best tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen invoeren.

De economische werkloosheid voor bedienden kan enkel toegepast worden door ondernemingen in moeilijkheden die hiervoor een goedkeuring ontvangen van de RVA.

Bronnen: Persbericht Minister De Croo en nieuwsbericht RVA van 24 september 2021.