Besox

Vanaf 1 januari 2016 maaltijdcheques van 8 euro mogelijk?

4 december 2015

Op 1 januari 2016 wordt de maximale werkgeversbijdrage per maaltijdcheque verhoogd van € 5,91 naar € 6,91. De minimale werknemersbijdrage wijzigt niet en blijft € 1,09 per cheque. Op die manier kan de maximale zichtwaarde van de maaltijdcheque verhogen van € 7 naar € 8.

Dit betekent dat er vanaf die datum maaltijdcheques van maximum € 8 aan de werknemer kunnen gegeven worden.

Alvorens over te gaan tot een verhoging van de maaltijdcheques, dient u rekening te houden met de loonnormwet die een maximale loonstijging in 2016 voorziet van 0,5% van de brutoloonmassa (alle lasten inbegrepen) en 0,3% van de loonmassa in netto zonder bijkomende kosten voor de werkgever.

Mogelijk werd er al een sectorakkoord voor de jaren 2015-2016 afgesloten binnen het paritair comité waartoe uw onderneming behoort en heeft de sector deze marge al gedeeltelijk of volledig ingevuld met andere loonsverhogingen. In dat geval is een verhoging van de maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 niet zomaar mogelijk.