Besox

Uitbreiding van de mogelijkheid tot studentenarbeid tijdens het 3de kwartaal 2021

26 augustus 2021

Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten als bijkomende arbeidskrachten bij de relance om zo de economie te ondersteunen door flexibiliteit en extra middelen aan te bieden, zullen de uren die een student presteert tijdens het 3de kwartaal 2021, niet meetellen voor het contingent van 475 uren per jaar dat niet onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen. Dit geldt voor alle sectoren.

Op de bezoldiging van studenten in het 3de kwartaal van 2021 is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De inkomsten als student in het 3dekwartaal worden eveneens niet meegerekend om te bepalen of de student al dan niet fiscaal ten laste is van zijn ouders.

Indien een student tijdens de coronacrisis veel werkt, is het mogelijk dat hij volgens de normale regels (een deel van) de kinderbijslag verliest. Om dat te voorkomen, hebben de regionale instellingen die de kinderbijslagen toekennen voor 2020 en 2021 een uitzonderingsregeling uitgewerkt. De uren tijdens het 3dekwartaal van 2021 worden niet in rekening gebracht voor het bepalen van de kinderbijslag.

Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de RSZ.

Bron: Wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 juli 2021; Koninklijk besluit van 24 juli 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldiging voor studentenarbeid, BS 3 augustus 2021 en https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/.