Besox

Uitbreiding van studentenarbeid naar 550 uren op komst?

28 juni 2016

Momenteel mag een student gedurende maximaal 50 dagen per kalenderjaar arbeid verrichten onder het systeem van studentenarbeid. Hierbij dienen niet de gewone sociale zekerheidsbijdragen betaald te worden, maar enkel een solidariteitsbijdrage van 8,14% waarvan 5,43% ten laste valt van de werkgever en 2,71% van de werknemer.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil dit contingent van 50 dagen nu vervangen door een contingent dat uitgedrukt wordt in uren. Bovendien wil ze het contingent optrekken tot 550 uren per kalenderjaar. Zij hoopt hiermee meer flexibiliteit mogelijk te maken voor zowel de studenten als de werkgevers.

Het voorstel van de minister dient wel nog omgezet te worden in de nodige wetgeving. Indien deze maatregel ook effectief van kracht gaat, houden wij u hier zeker van op de hoogte.

De inwerkingtreding van deze maatregel is voorzien op 1 januari 2017.

Bron: www.maggiedeblock.be.