Besox

Tijdelijke werkloosheid wegens uitzonderlijk slechte weersomstandigheden

16 juli 2021

De hevige regenval van de afgelopen dagen kan tot gevolg hebben dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers onmogelijk wordt en dat deze geschorst wordt.

De volgende principes zijn hierbij van toepassing.

Werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren door het slechte weer

Bijvoorbeeld door ondergelopen werkplaatsen….

Voor de arbeiders kan tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer worden aanvaard onder bepaalde voorwaarden (zie verder).

Voor de bedienden kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aanvaard onder bepaalde voorwaarden (zie verder).

De werknemer die het werk door het slechte weer niet kan uitvoeren, kan maar tijdelijk werkloos gesteld worden indien de volgende voorwaarden vervuld zijn :

  • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien de werknemer kan telewerken;
  • Er is geen vervangwerk mogelijk (bijv. opruimwerken);
  • De werknemer heeft voor die dag(en) niet reeds verlof of recuperatie genomen;
  • De werknemer heeft voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd dagloon op grond van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hij mag dus bijvoorbeeld niet reeds aan zijn dagtaak begonnen zijn of op het werk aangekomen zijn).

Werknemers die door het slechte weer niet op hun werk kunnen geraken

Bijvoorbeeld door stilleggen van het treinverkeer of door ondergelopen straten kan de werknemer niet op zijn werk geraken.

Voor de werknemer (arbeider of bediende) kan tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvaard worden indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien de werknemer kan telewerken;
  • De werknemer heeft voor die dag niet reeds verlof of recuperatie genomen;
  • de werknemer heeft voor die dag geen recht op gewaarborgd dagloon op grond van artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (hij mag zich dus niet reeds op weg naar het werk hebben begeven).
  • de werknemer kan op geen andere manier het werk bereiken (bijv. eigen vervoermiddelen, alternatieve vervoermiddelen…)

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer, moet in principe de klassieke procedure worden gevolgd. Dit betekent dat de werkgever een mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer naar de RVA moet versturen.

Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid gelegen in de periode van 14 juli tot en met 20 juli 2021 zal de tijdelijke werkloosheid evenwel ook zonder mededeling worden aanvaard. In dat geval moet de werkgever enkel in de aangifte van sociaal risico betreffende de tijdelijke werkloosheid (ASR WECH 5) voor de dagen van tijdelijke werkloosheid “overmacht” (met als code aard van de dag 5.4) of “slecht weer” (met als code aard van de dag  5.2 ) vermelden en als reden voor de overmacht of het slecht weer opgeven “uitzonderlijke weersomstandigheden”.

Bron: www.rva.be/nl/nieuws