Besox

Tijdelijke werkloosheid overmacht mogelijk voor nieuwe werknemers?

15 april 2020

Mogelijks heeft u enige tijd geleden een nieuwe werknemer aangeworven waarvan het contract nu, tijdens de coronacrisis, zou ingaan. Mag u deze werknemer vanaf de eerste dag van het contract op tijdelijke werkloosheid zetten? De minister van Werk besliste op 1 april 2020 dat het in principe mogelijk is om tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor een contract dat al ondertekend werd, maar nog niet is aangevat.

Het is wel vereist dat de partijen te goeder trouw zijn.

Bijvoorbeeld: het gaat om een verandering van dienstbetrekking en de nieuwe arbeidsovereenkomst werd afgesloten voor de coronacrisis, maar kon toen niet onmiddellijk ingaan omdat de werknemer nog zijn ontslag diende te geven en een opzeg moest presteren.

De partijen mogen de arbeidsovereenkomst niet afgesloten hebben op een ogenblik waarop reeds vaststond dat het begin van uitvoering wegens de coronacrisis in principe niet meer mogelijk was.

Tijdelijke werkloosheid in arbeidsovereenkomsten afgesloten na 13 maart 2020 wordt daarom niet aanvaard door de RVA, tenzij cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de indiensttreding is nodig om bedrijfsorganisatorische redenen (bijvoorbeeld ter vervanging van een werknemer die een onontbeerlijke schakel is om de werking van het bedrijf te verzekeren);
  • er wordt in de onderneming op regelmatige basis nog gedeeltelijk gewerkt (bijvoorbeeld nog stelselmatig op 2 dagen per week).

De arbeidsovereenkomsten mogen in geen geval geantidateerd worden.

De RVA zal hierop controles uitoefenen. Aan de werkgevers en de werknemers wordt gevraagd de nodige stukken die hun goede trouw aantonen bij te houden. Een Dimona-aangifte betreffende een tewerkstelling in de toekomst die vóór de datum van 13 maart 2020 werd verricht, kan als een bewijs van goede trouw gelden.

Deze informatie geldt onder voorbehoud van wijzigingen die door de overheid gecommuniceerd worden na 10 april 2020.

Bron: www.rva.be, FAQ corona, geactualiseerde versie dd. 6 april 2020.