Besox

Tijdelijke werkloosheid overmacht gelinkt aan corona vanaf 1 juli 2022

5 juli 2022

Zoals wij reeds communiceerden, kwam er op 30 juni 2022 een einde aan de vereenvoudigde procedure inzake tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne.

Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en dus ook voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Zo zal opnieuw voldaan moeten zijn aan de strikte definitie van overmacht, dat betekent onder meer dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst volledig onmogelijk moet zijn.

Daarnaast zal de werkgever een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten versturen naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken (quarantaineattest, attest opvang kind sluiting corona, attest opvang kind quarantaine corona…) waaruit de overmacht blijkt.

Zo kan voor de volgende situaties nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd:

  1. De werknemer is niet arbeidsongeschikt, maar moet in quarantaine of in isolatie om de verspreiding van het coronavirus te beperken en hij kan niet telewerken;
  2. Tot 31.12.2022 heeft de werknemer het recht om afwezig te zijn op het werk wanneer hij moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat:
  • het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap (gedeeltelijk of volledig) gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In die situaties kunnen er uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd gedurende de periode van de sluiting of de opgelegde quarantaine of isolatie.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt er door de RVA vanaf 1 juli 2022 geen supplement meer betaald bovenop het bedrag van de werkloosheidsuitkering. Het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering bedraagt opnieuw 65% van het gemiddelde loon (en niet meer 70%).

Bron: www.rva.be