Besox

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor zwaarst getroffen sectoren

14 september 2020

De soepele tijdelijke werkloosheid overmacht corona als algemene maatregel liep af op 31 augustus 2020. Sinds 1 september 2020 kunnen enkel ondernemingen met minstens 20% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020 en ondernemingen in de zwaarst getroffen sectoren er verder gebruik van maken.

Zwaarst getroffen sectoren

Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle heeft aangekondigd dat ze een koninklijk besluit klaar heeft met de verlenging van tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31 december 2020.

Dit in sectoren gevat door beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die hun activiteiten beperken, namelijk de zwaarst getroffen sectoren.

De lijst en het koninklijk besluit zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het is dus wachten op een officiële bevestiging.

Procedure

Voor werknemers die behoren tot een sector die beperkt hard getroffen is en één van de hierboven vermelde activiteiten verricht geldt de volgende procedure:

De aanvraag C106A-corona-HGO moet gebeuren bij de RVA. De omschrijving van de activiteit van de onderneming en van de sanitaire maatregel die deze activiteit beperkt, moet ingevuld worden in rubriek II.

Het ingevuld formulier wordt aan de RVA gestuurd volgens de instructies die geformuleerd staan op het formulier. Het antwoord van de RVA wordt verstuurd binnen de twee weken. Indien het antwoord positief is, wordt het ondernemingsnummer geregistreerd en kan de onderneming tot 31 december 2020 gebruik maken van de werkloosheid overmacht corona.

Indien de werknemers behoren tot de sectoren die in hun geheel uitzonderlijk hard getroffen zijn (PC 140.02 – 227 – 302 – 304 – 329 – 333) moet u geen C106A-corona-HGO overmaken.

De ondernemingen die in bovenstaande lijst staan en die 20% tijdelijke werkloosheid hadden in het tweede kwartaal van 2020, kunnen zich ook verder beroepen op overmacht o.b.v. die 20%.

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Wanneer het antwoord van de RVA negatief is of er is niet aan bovenstaande voorwaarden voldaan, kan er enkel nog gebruik worden gemaakt van de gewone tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Er is een overgangsmaatregel voorzien en de tijdelijke werkloosheid om economische redenen is versoepeld.

Bron: www.rva.be/FAQ-corona, geactualiseerd 04.09.2020; ‘Tijdelijke werkloosheid tot einde van jaar voor zwaarst getroffen sectoren en bedrijven’, www.nathaliemuylle.be.