Besox

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona verlengd tot 30 juni 2022 én uitgebreid voor de oorlog in Oekraïne

22 maart 2022

De federale regering heeft op 14 maart 2022 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid – die normaal gezien afliep op 31 maart 2022 – te verlengen voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2022. Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie als voor tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Met andere woorden, alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van de coronapandemie of het conflict in Oekraïne (ook indien deze vóór 1 april 2022 zou zijn gelegen) kan bijgevolg tot en met 30 juni 2022 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Het kan dan zowel gaan om:

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. door een verplichte quarantaine van een werknemer die niet ziek is of wegens een totaal gebrek aan grondstoffen als gevolg van een opgelegd handelsembargo);
  • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. als gevolg van het wegvallen van een deel van de afzetmarkt). In dat geval kan de werknemer nog een paar dagen per week werken.

U moet geen voorafgaande melding doen bij de RVA. Opgelet! Wij stellen vast dat de RVA controles doet op de correcte toepassing van deze vorm tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Bij een controle zal u moeten kunnen bewijzen dat de werkloosheid in rechtstreeks verband staat met de coronapandemie of het conflict in Oekraïne!

Bron: www.rva.be