Besox

Tijdelijke werkloosheid corona schorst de opzeg dan toch?

14 mei 2020

Een opzeggingstermijn, gegeven door de werkgever, kan door bepaalde afwezigheids-dagen geschorst worden en dus niet verder lopen op deze dagen.

De huidige regelgeving voorziet zo bv. dat tijdelijke werkloosheid ten gevolge van economische redenen de opzeggingstermijn schorst. Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht schorst dan weer niet.

Momenteel bevinden veel werknemers zich in een periode van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht door de coronacrisis.

Wanneer zo’n werknemer ontslagen wordt door middel van een opzeggingstermijn, loopt de opzeggingstermijn gewoon verder op de dagen van tijdelijke werkloosheid corona. Op die manier wordt een deel van de (of zelfs de volledige) opzeggingstermijn niet gepresteerd door de werknemer.

Om die reden is er op dinsdag 5 mei 2020 een wetvoorstel door de Commissie Sociale Zaken goedgekeurd dat hierin verandering wil brengen. Het wetsvoorstel bepaalt dat tijdelijke werkloosheid ten gevolge van overmacht door COVID-19 de opzeggingstermijn zal schorsen. De nieuwe wet zou gelden in de periode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2020.

Het feit dat men de wijziging wil doorvoeren met terugwerkende kracht, brengt echter enkele praktische problemen met zich mee. Wat bv. met opzeggingstermijnen die afgelopen zijn en waarbij de werknemers dus al uit dienst zijn?

Daarom werd er bij het wetsvoorstel een amendement ingediend. Het voorstel is om de nieuwe regels te laten gelden voor alle toekomstige ontslagen en alle ontslagen die reeds gebeurd zijn, maar waarbij de opzeggingstermijn nog lopende is.

Van zodra de nieuwe regels definitief zijn, houden wij u zeker op de hoogte!

Bron: Wetsvoorstel tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19 crisis, www.dekamer.be.