Besox

Telewerk vanuit het buitenland: transitieperiode sociale zekerheid verlengd

7 december 2022

Eerder informeerden wij u al over het aflopen van de COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland. Deze maatregelen waren genomen om de gevolgen van telewerk in het kader van de coronacrisis tegen te gaan.

Fiscus

De maatregelen om de gevolgen op fiscaal vlak in te perken liepen reeds af op 30 juni 2022 en zo heeft telewerken in het woonland van de werknemer wel terug gevolgen. In de dubbelbelastingverdragen wordt voorzien dat werknemers belastbaar zijn in het land van tewerkstelling. Wanneer een werknemer dus (tele)werkt vanuit een ander land, kan dit gevolgen hebben voor de belastingen op het loon.

RSZ

De Administratieve Commissie van de Europese Unie had eerder beslist om een transitieperiode in te voeren voor de sociale zekerheid tot 31 december 2022. Deze transitieperiode is nu verlengd tot 30 juni 2023. Hierdoor zal de niet-impactregel in verband met de sociale zekerheid nog verder blijven bestaan. Tot 30 juni 2023 zal de RSZ dus geen rekening houden met de telewerkdagen in het woonland van de werknemer.

Bron: Nieuwsbrief RSZ van 17 november 2022.

Tags