Besox

Verstrengde controles op verplicht telewerk

23 december 2020

Sinds 2 november 2020 is het weer verplicht om telewerk toe te passen, tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet kan worden toegepast, moet de werkgever aan de werknemers die niet van thuis uit kunnen werken, een attest of een ander bewijsstuk afleveren dat de noodzaak van hun aanwezigheid op het werk bevestigt.

Uit metingen van het aantal verplaatsingen blijkt dat deze steeds toenemen, waaruit experten onder meer afleiden dat er steeds minder werknemers telewerken.

Omdat de coronacijfers niet meer dalen (en op dit ogenblik zelfs terug stijgen) kondigen de inspectiediensten strengere controles aan op de naleving van het verplicht telewerk. Ze zullen in de ondernemingen willekeurige inspecties doen waarbij de inspecteurs zullen nagaan welke functies in het bedrijf zich lenen tot telewerk. Aan de hand van aanwezigheidslijsten wordt dan gecontroleerd of deze werknemers effectief thuiswerken. Uiteraard zullen de inspectiediensten ook gevolg geven aan individuele klachten.

De organisatie van telewerken is geen sinecure. Daarom lanceerde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits in samenwerking met de Vlaamse sociale partners een nieuwe website met handige tips en trics: www.werkbaarwerk.be/telewerken.

Vlaanderen voorziet ook financiële ondersteuning voor werkgevers die de organisatie van telewerk willen optimaliseren. Met de werkbaarheidscheques en de verhoging van de KMO-portefeuille worden werkgevers onder meer ondersteund in het uitwerken van een telewerkbeleid.

Bron: www.vrtnieuws.be; www.hildecrevits.be/nieuws.