Besox

Telewerk vanuit het buitenland: EU-akkoord sociale zekerheid

17 april 2023

In het verleden informeerden wij je al over de transitieperiode, ingevoerd door de Administratieve Commissie van de Europese Unie, voor de sociale zekerheid. Deze transitieperiode kwam er na het aflopen van de COVID-19-maatregelen m.b.t. telewerk vanuit het buitenland. Mogelijk geldt er vanaf 1 juli 2023 een nieuw kaderakkoord betreffende het telewerken door grensarbeiders.

Principe sociale zekerheid

Volgens de Europese regelgeving kan men slechts aan één socialezekerheidsregime onderworpen zijn.

Indien de werknemer in meerdere landen, inclusief zijn woonland, wordt tewerkgesteld, blijft deze werknemer onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn woonland indien hij hier substantieel wordt tewerkgesteld. Minstens 25% van de totale arbeidsprestaties wordt beschouwd als een substantiële tewerkstelling. Werkt de werknemer minder dan 25% in zijn woonland, dan gelden andere regels, afhankelijk van de situatie.

Transitieperiode sociale zekerheid

De Administratieve Commissie van de Europese Unie had eerder beslist om een transitieperiode in te voeren voor de sociale zekerheid tot 30 juni 2023. Dit betreft een niet-impactregel. Tot 30 juni 2023 zal de RSZ dus geen rekening houden met de telewerkdagen in het woonland van de werknemer.

Europees kaderakkoord

In het nieuw kaderakkoord is opgenomen dat een werknemer die telewerkt vanuit zijn woonland, onder de sociale zekerheid van het werkland kan blijven vallen indien hij minder dan 50% van zijn arbeidstijd in zijn woonland telewerkt. Telewerkt de werknemer meer dan 50% in het woonland, dan valt hij onder de sociale zekerheid van het woonland.

Bijvoorbeeld

Een werknemer telewerkt 3 dagen per week vanuit zijn woonst in Nederland en werkt de rest van de week in België voor een Belgische onderneming. De werknemer werkt dan meer dan 50% in het woonland en valt dus onder de Nederlandse sociale zekerheid.

Het Europees kaderakkoord zou ingaan op 1 juli 2023. De lidstaten kunnen dan nog beslissen of ze akkoord gaan met het kaderakkoord of niet. We weten momenteel nog niet welke lidstaten het akkoord gaan ondertekenen. We volgen dit verder voor je op.

Fiscus

De maatregelen om de gevolgen op fiscaal vlak in te perken liepen reeds af op 30 juni 2022, waardoor telewerken in het woonland van de werknemer wel gevolgen kan hebben. In de dubbelbelastingverdragen wordt voorzien dat werknemers belastbaar zijn in het land van tewerkstelling. Wanneer een werknemer dus (tele)werkt vanuit een ander land, kan dit gevolgen hebben voor de belastingen op het loon.

Bron: Diverse media.

Categorie