Besox

Tegemoetkoming in opvangkosten voor kinderen

14 juni 2018

Hebben sommige van uw werknemers jonge kinderen die naar een crèche gaan (0 tot 3 jaar)? Weet dan dat ze voor een klein deeltje van die kost een tegemoetkoming van het sociaal fonds van de sector kunnen aanvragen.

Hoeveel?

Het sociaal fonds van de voedingshandel betaalt een tegemoetkoming van 2 euro per effectieve opvangdag, begrensd tot 200 dagen per kind en per jaar, dus tot 400 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

Werknemer valt onder paritair comité 119 of 201.

Het kind (0 tot 3 jaar) moet verblijven in een erkende opvangplaats (erkend door Kind&Gezin, ONE of de regering van de Duitstalige Gemeenschap).

Als werkgever hebt u een rol te spelen. Het is uw taak om de toekenningsvoorwaarden te controleren, de bewijsstukken te verzamelen en de volledige aanvraagdossiers door te geven aan het sociaal fonds.

Meer info?

U vindt alle nodige informatie op de website van het sociaal fonds voor PC 119  en het sociaal fonds voor PC 201.