Besox

Halftijds pensioen komt er (voorlopig) niet

5 juni 2019

De beleidsbrief van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine van november 2014 voorzag reeds het voornemen om halftijds pensioen in te voeren.  Het systeem zou aan werknemers, zelfstandigen en ambtenaren de mogelijkheid geven om halftijds pensioen op te nemen en halftijds verder te werken, met verdere pensioenopbouw. Zo krijgen ze meer keuzevrijheid om het einde van hun loopbaan op maat in te richten.

De federale regering besliste in oktober vorig jaar om het systeem van halftijds pensioen in te voeren.

Aanvankelijk was voorzien dat de eerste aanvragen ingediend konden worden vanaf 1 juli 2019. Omwille van organisatorische redenen werd de maatregel met 3 maanden uitgesteld; daardoor konden aanvragen pas vanaf 1 oktober 2019 worden ingediend en werd 1 april 2020 als nieuwe startdatum vooropgesteld.

Op 24 april 2019 werd het wetsvoorstel echter geblokkeerd en voor advies doorverwezen naar de Raad van State.

Bijgevolg kon het wetsvoorstel niet meer goedgekeurd worden vóór de ontbinding van de Kamer.

Voorlopig komt de nieuwe maatregel er dus niet.

Bron:  www.bacquelaine.belgium.be, persbericht dd. 24 april 2019.