Besox

Studentenarbeid eerste kwartaal 2022: coronamaatregelen

8 maart 2022

Om het opnieuw mogelijk te maken om jobstudenten in te zetten als bijkomende arbeidskrachten tijdens de coronacrisis, zullen de uren die een student presteert tijdens het eerste kwartaal 2022 onderworpen zijn aan bijzondere maatregelen.

De zorg en het onderwijs

Voor de studenten in de zorg en het onderwijs wordt in het eerste kwartaal 2022 een volledige neutralisatie voorzien van de uren die een student presteert, met inbegrip van de uren als uitzendkracht bij de gebruikers in deze sectoren. Deze uren tellen dus niet mee voor het contingent van 475 uren voor 2022.

Onder de zorgsector worden de volgende sectoren bedoeld:

  • PC 318: gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611;
  • PC 319: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962;
  • PC 330: gezondheidsinrichtingen en –diensten – werkgeverscategorie 025, 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 en 911;
  • PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322;
  • PC 332: Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 022 en 222;
  • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum;
  • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van COVID-19;
  • openbare zorginstellingen met bepaalde NACE-codes. Een overzicht hiervan kan u terugvinden op de website van de RSZ.

Alle sectoren

Ook zullen 45 uren die een student presteert gedurende het eerste kwartaal 2022 niet in aanmerking worden genomen voor het contingent van 475 uren voor 2022. Deze maatregel geldt voor alle studenten, ongeacht de sector van tewerkstelling.

Bovenstaande is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Alsook moet er nog voorzien worden in de aanpassing van de fiscale regelgeving.

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2022/1, www.socialsecurity.be.