Besox

Stijging van het leefloon op 1 juli 2019 en op 1 januari 2020

24 juni 2019

In het Belgisch Staatsblad is op 14 juni 2019 een KB verschenen met betrekking tot de verhoging van de bedragen van het leefloon. Het leefloon zal op korte termijn twee keer stijgen, namelijk op 1 juli 2019 en op 1 januari 2020. Dit naar aanleiding van het NAR-advies nr. 2129.

Op 1 juli 2019 bedraagt het leefloon:

  • categorie 1: € 5.306,24;
  • categorie 2: € 7.959,38;
  • categorie 3: € 10.754,07.

Op 1 januari 2020 bedraagt het leefloon:

  • categorie 1: € 5.371,27;
  • categorie 2: € 8.056,92;
  • categorie 3: € 10.888,50.

In de wet die het recht op maatschappelijke integratie regelt worden de drie categorieën omschreven als volgt:

  • categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen;
  • categorie 2: alleenstaande personen en daklozen die recht hebben op een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;
  • categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste.

De stijging van het leefloon heeft ook een invloed op het niet voor beslag vatbaar gedeelte van het loon van werknemers waarop DAVO (de Dienst voor Alimentatievorderingen) loonbeslag gelegd heeft wegens achterstallig onderhoudsgeld. Opgelet: DAVO kan ook beslissen om beslag te leggen op het volledige loon.

Bron: KB van 26 mei 2019 tot wijziging van de KB’s van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, B.S. 14 juni 2019.

Tags