Besox

Leefloon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld (DAVO) is verhoogd op 1 januari 2021

12 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 werd het niet voor beslag vatbaar loon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld verhoogd conform de verhoging van de basisbedragen van het leefloon.

Een leefloon is een minimumloon voor personen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie.

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) kan beslag leggen op het volledige loon of kan beslissen om slechts beslag te leggen op het deel van het nettoloon dat het leefloon overstijgt.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende bedragen van het leefloon:

  • categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofzakelijk gemeenschappelijk regelen: € 656,45;
  • categorie 2: alleenstaande personen: € 984,68;
  • categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste: € 1.330,74.