Besox

Leefloon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld (DAVO) is verhoogd sinds 1 juli 2021

15 juli 2021

Sinds 1 juli 2021 is het niet voor beslag vatbaar loon in het kader van loonbeslag wegens achterstallig onderhoudsgeld verhoogd conform de verhoging van de basisbedragen van het leefloon.

Een leefloon is een minimumloon voor personen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie.

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) kan beslag leggen op het volledige loon of kan beslissen om slechts beslag te leggen op het deel van het nettoloon dat het leefloon overstijgt.

Sinds 1 juli 2021 gelden de volgende bedragen van het leefloon:

  • · Categorie 1: elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofzakelijk gemeenschappelijk regelen: € 669,58;
  • · Categorie 2: alleenstaande personen: € 1.004,37;
  • · Categorie 3: personen die samenwonen met een gezin ten laste: € 1.357,36.