Besox

Corona: ook Brussel voorziet steunpremie

11 maart 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan de ondernemingen van bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de coronacrisis. Deze steun bestaat uit een premie die tot € 5.000 kan bedragen en die uiterlijk op 25 maart 2021 moet aangevraagd worden.

De voorwaarden verschillen naargelang de datum van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De voorwaarden en bedragen zijn terug te vinden op de volgende website:

https://economie-werk.brussels/premie-zogenaamde-niet-essentiele.

Voor de sectoren die nog steeds gesloten zijn, waaronder de horeca, zal weldra een nieuwe premie beschikbaar zijn.

Bron: besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2021 betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 24 februari 2021.

Tags