Besox

Overuren in de horeca

10 mei 2016

Geachte horeca cliënt,

Gelieve dit nieuwsitem aandachtig te lezen. We krijgen verontrustend nieuws dat bepaalde controle centra van Toezicht op het Werk controle uitoefenen om na te zien indien er voorafgaandelijk een aanvraag gedaan was om te mogen werken met overuren bruto = netto.

In de media verschenen er reeds verontrustende berichten, nochtans hadden de ministeries destijds medegedeeld dat er een grote tolerantie zou aan de dag gelegd worden.

Zoals in onze workshops reeds toegelicht leggen wij nog eens het systeem uit om te kunnen werken met overuren bruto=netto, vrij van rsz/belastingen:

  1. wegens een buitengewone vermeerdering van het werk:
  • Ze moeten een buitengewoon karakter hebben. Dit wordt niet verder toegelicht, maar helaas staat een toename van werk tijdens ons toeristisch seizoen niet gecatalogeerd als zijnde buitengewoon.
  • Voorafgaandelijk akkoord van de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Inspectie Toezicht op het Werk.
  • De VDAB moet binnen de 3 arbeidsdagen die volgen op het einde van de betalingsperiode in kennis gesteld worden van het aantal overuren, het aantal en de beroepscategorie van de betrokken werknemers en het percentage dat die overuren vertegenwoordigen ten overstaan van de normale prestaties.
  • Het toepasselijk uurrooster moet minstens 24 uren op voorhand aangeplakt worden in de lokalen van de onderneming.
  • Vergeet ook niet per werknemer een overeenkomst op te (laten) maken omtrent de aanvraag tot niet recuperatie van de overuren zodat u iets op papier heeft dat uw werknemer zich akkoord verklaart met de uitbetaling van de overuren!

benodigde formulieren :

Kennisgeving TSW overuren onvoorziene noodzakelijkheid
Kennisgeving VDAB overuren buitengewone vermeerdering van werk

  1. wegens onvoorziene noodzakelijkheid:

De overuren moeten een “onvoorziene” karakter hebben, dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer een bus met toeristen net voor sluitingsuur uw zaak binnenkomt.

De sociaal-inspecteur-districtshoofd van de Inspectie Toezicht Sociale Wetten moet normalerwijze binnen de 3 arbeidsdagen in kennis worden gesteld van deze overuren. Ze gaan echter wel akkoord met een maandelijkse kennisgeving.

benodigde formulieren :

Kennisgeving TSW overuren onvoorziene noodzakelijkheid

Problematiek:

  • Indien er een aanvraag gebeurt kan die ook geweigerd worden.
  • Maar indien er geen aanvraag is zou bij latere controle de vrijstelling van RSZ kunnen in vraag gesteld worden en/of de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.
  • Onvoorzien noodzakelijkheid lijkt dus de beste oplossing.

Het is duidelijk dat de overheid een poging gedaan heeft de overgang naar de witte kassa mogelijk te maken in verloning naar medewerkers, maar dat het wettelijk kader schromelijk te kort schiet waarbij een zware administratieve verplichting wordt opgelegd die bovendien kan geweigerd worden, wat zou kunnen betekenen dat de steunmaatregelen een lege doos blijken te zijn.

Het zal zo’n vaart wellicht niet lopen. We weigeren te geloven dat de steunmaatregelen niet zouden ondersteund worden door de diverse administraties. Maar het is vandaag nog koffiedik kijken, oa. hoe Toezicht op het Werk zal reageren als ze een massa briefwisseling zal ontvangen met daarop vermeld alle gepresteerde overuren.

In bijlage sturen wij u een document om de toestemming te kunnen aanvragen overuren te mogen presteren. Deze aanvraag moet maandelijks gebeuren voor aanvang van de maand. Wij sturen u ook een modelbrief om de aangifte te kunnen doen van de overuren wegens onvoorziene noodzakelijkheid.

We kregen vandaag ook nog slecht schriftelijk advies van het hoofdbestuur van de RVA. Zij zullen, behoudens gemotiveerd bewijs, geen economische werkloosheid aanvaarden in weken  waar ook overuren gepresteerd worden.

Eerder werd ons medegedeeld dat er wel degelijk overuren kunnen zijn, maar als de RVA natuurlijk weigert deze dagen economische werkloosheid te vergoeden tijdens die weken zal de werkgever altijd daar zelf de dupe van worden.

Dus helaas geen goed nieuws, we hebben vandaag nog naar het ministerie van ex-staatssecretaris Tommelein geschreven, we volgen alles op de voet. Via de Unie van de Sociale Secretariaten (USS) voeren we ook de druk op voor een snelle politieke oplossing. We weten ook dat er stappen ondernomen zijn bij Minister Peeters om de wetgeving aan te passen, hopelijk kunnen wij dan ook binnenkort beter nieuws brengen.

Indien er voor de gepresteerde overuren van de vorige maand geen aanvraag gebeurde bij de sociaal inspecteur-districtshoofd van de Inspectie Toezicht Sociale Wetten, dan bent u minstens genoodzaakt deze inspecteur te verwittigen van de gepresteerde overuren van de afgelopen maand.

Het totaal aantal overuren bruto=netto kan u terugvinden op de totale loonstaat onder code 2028, op de laatste pagina in de linkerkolom. Voor verdere informatie of hulp bij het invullen van de documenten kan u uiteraard steeds terecht bij uw dossierbeheerder.

Met vriendelijke groeten
Christophe Morbee

Tags