Besox

Overlegcomité neemt nieuwe maatregelen

14 december 2021

Op vrijdag 3 december 2021 kwam het Overlegcomité vervroegd terug samen aangezien de coronasituatie in ons land snel verslechterde.

De volgende maatregelen gelden sinds zaterdag 4 december 2021 om 11 uur ’s morgens:

1. Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is, geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

2. Sociale contacten beperken

Het overlegcomité beveelt sterk aan om de sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Ook raadt het overlegcomité aan om zoveel als mogelijk zelftesten te gebruiken.

3. Kinderen en onderwijs

De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december 2021.

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school worden georganiseerd.

Vanaf 6 december 2021 moeten de volgende maatregelen voor een veiligere schoolomgeving zorgen:

 • verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen;
 • nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen;
 • algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar;
 • verbod op alle buitenschoolse activiteiten;
 • aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

4. Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde activiteiten, maar met uitzondering van:

 • sport;
 • private bijeenkomsten thuis of in kleine toeristische logies;
 • huwelijken en uitvaarten.

5. Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december 2021.

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 • een maximum van 200 bezoekers;
 • zittend;
 • met mondmasker;
 • het gebruik van het Covid Safe Ticket vanaf 50 bezoekers.

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter afstand tussen de gezelschappen.

6. Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

7. Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week tot 19 december 2021. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

8. Horeca

De openingsuren in de horeca zijn beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

9. Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Bron: Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 4 december 2021; www.premier.be; diverse nieuwsbronnen.