Besox

OPGELET: Ook tijdelijk werkloze werknemers moeten hun verlofdagen opgebruiken uiterlijk op 31 december 2020!

2 september 2020

Door Corona kan u genoodzaakt zijn om (een deel van) uw werknemers tijdelijk werkloos te zetten om het hoofd te kunnen bieden aan de huidige crisis.

Dit neemt niet weg dat uw werknemers hun vakantiedagen moeten opnemen dit jaar. Werkgever noch werknemer kunnen vakantiedagen overdragen naar volgend jaar. Gebruikt uw werknemer zijn verlof niet volledig op, dan kunnen er geen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden uitbetaald aan de werknemer, voor het saldo van die jaarlijkse vakantiedagen.

Dit geldt zowel voor de tijdelijke werkloosheid omwille van Corona als voor de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Indien blijkt dat de verlofdagen in de refertemaand december 2020 niet volledig werden uitgeput zal de dienst verificatie van de RVA die manueel uitputten en een terugvordering eisen voor de niet-genomen dagen aan jaarlijkse vakantie.